Kursy dla dzieci i Rodziców
 Troska o harmonijny i radosny rozwój dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

Psychologia poznawczo-behawioralna

Na każdym poziomie kursu zajęcia prowadzone są w oparciu o psychologię poznawczo – behawioralną, która dostarcza skutecznych narzędzi do rozwoju emocjonalnego (afektywnego) oraz społecznego. Dzięki tym zajęciom Dzieci w szybkim tempie nabywają konkretne umiejętności, które od razu mogą wykorzystać w szkole czy w domu.

Główne założenia

Podejście poznawczo – behawioralne koncentruje się na kilku wzajemnie oddziałujących na siebie czynnikach, takich jak sytuacje, myśli, uczucia oraz działania. Jest to łańcuch powiązań, rozpięty między tym, co dzieje się w naszym życiu a naszym samopoczuciem. Sytuacja uruchamia myśli, one prowokują w nas określone uczucia, a te wpływają na nasze działania.

 Dlaczego warto inwestować w rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka?

Odpowiedź jest prosta: to inwestycja w szczęście i poczucie sukcesu dziecka. Dzieci i młodzież o dużej inteligencji emocjonalnej mają stabilne poczucie własnej wartości, znają strategię rozwiązywania problemów i potrafią radzić sobie z kryzysami. Czerpią radość z emocjonalnych kontaktów z drugim człowiekiem. Budują głębokie i szczere relacje. Dosyć często można spotkać rodziców, którzy twierdzą, że ich dziecko jest doskonale rozwinięte pod względem intelektualnym, poznawczym, posiada ogromną wiedzę, ale słabo radzi sobie w grupie rówieśniczej czy też nie nawiązuje satysfakcjonujących relacji. Oceny ma wspaniałe, ale nie uczestniczy w życiu grupy w takim stopniu, by przynosiło mu to radość i satysfakcję. By Dziecko rozwijało się harmonijnie i z poczuciem sukcesu przygotowaliśmy blok zajęć kształtujących kompetencje społeczne i emocjonalne. Ich rozwój przyczynia się, do jakości relacji międzyludzkich.

Jak uczymy emocji?

Co możemy zrobić, by wyjaśnić Dziecku świat emocji? W jaki sposób uczyć je by zdobytą wiedzę wykorzystywało w praktyce? Jaki zachowywać się, by dawać przykład konstruktywnego wyrażania emocji? To tylko nieliczne pytania, które zadaje sobie każdy Rodzic u progu edukacji emocjonalnej swojej pociechy. Tu właśnie z pomocą przychodzi nam psychologia poznawczo – behawioralna, która w prosty przejrzysty sposób pokazuje jak uczynić z emocji swojego sprzymierzeńca.

Potrzebne są 3 proste kroki:

1.EDUKACJA– wiedza o mechanizmach, rodzajach, sposobach odczuwania emocji

Tak jak każdy naukowiec rozpoczyna swoja wyprawę od odpowiedniego przygotowania, tak również my na zajęciach zbudujemy taką bazę. Będzie to baza niezbędnych informacji, one pomogą nam poznawać tajemnice świata emocji i uczuć.

2.MONITOROWANIE – umiejętność dostrzegania sygnałów płynących z ciała świadczących o pojawieniu się konkretnej emocji, uwrażliwienie na sytuacje z życia codziennego, które wywołują np. złość, gniew czy radość

Na zajęciach dzieci uczą się rozpoznawania różnych emocji jak również wyłapywania sygnałów z otoczenia świadczących o konkretnym stanie afektywnym rozmówcy. Przechodzą trening identyfikowania sytuacji, które generują daną emocje. Dzięki temu zyskują świadomość życia emocjonalnego o zaczynają rozumieć mechanizmy nim rządzące.

3.PANOWANIE – to zbiór sposobów (nawet kilkunastu do każdej emocji!), w jaki można konstruktywnie wyrazić emocje, by nie ranić siebie i innych

W trakcie kursu Dzieci poznają w działaniu wszystkie sposoby reagowania. Dzięki dużej palecie możliwości wybierają ten sposób, który najlepiej im odpowiada.

Opanowanie tych trzech kroków w odniesieniu do każdej emocji daje solidny fundament rozwoju inteligencji emocjonalnej. Przy wsparciu i zaangażowaniu rodziców staje się doskonałą drogą do rozwoju dojrzałości emocjonalnej, która procentuje w dorosłym życiu.

Dlaczego podejście poznawczo behawioralne? 

1. Doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi

2. Dostarcza konkretnych narzędzi do rozwoju:

3.  Zdobyte umiejętności można zastosować ,,od ręki”

4. Zdobyte kompetencje można rozwijać po zajęciach, np. w domu, szkole

5. Uwzględnia wszystkie 3 aspekty: myśli, uczucia i działanie

6.  Obecność na zajęciach uważnej osoby prowadzącej, która kiedy trzeba wspiera, udziela wskazówek a w końcowym etapie wycofuje się, by pozwolić dziecku decydować i działać samodzielnie

Terapia poznawczo-behawioralna, z której czerpiemy wzorce, stała się tak popularna i uważana jest za tak skuteczną, że w niektórych krajach jest podstawową metodą psychoterapii promowaną i finansowaną przez publiczną opiekę zdrowotną.

 

,,Nawet jeśli emocjonalnej inteligencji nie sposób zmierzyć, to jednak jest ona do wyuczenia. Kto w dzieciństwie i młodości nauczył się radzić sobie z własnymi uczuciami i uczuciami innych ludzi, ten potrafi w pełni wykorzystać swój umysłowy potencjał, nie dając się ponosić emocjom.’’

C.Liebertz Skarbnica edukacji dobrego serca