Kursy dla dzieci i Rodziców
 Troska o harmonijny i radosny rozwój dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszą Politykę Prywatności publikujemy, żeby wyjaśnić Państwu zasady oraz sposób, w jaki przetwarzamy i wykorzystujmy informacje o użytkownikach tej strony i naszych klientach.

 

Przeczytacie Państwo tutaj:

 • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 • Jakie dane przetwarzamy?
 • W jakim celu przetwarzamy dane?
 • W jaki sposób dane osobowe są zabezpieczone?
 • Jak długo przechowujemy dane osobowe?
 • Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych?
 • Komu udostępniamy dane osobowe?
 • Czy dane są przekazywane poza EOG?

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest SPECTO Aneta Słomka, ul. Jantarowa 5/105, 20-582 Lublin, NIP 7132541222.

To Administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Państwa dane będą wykorzystywane. W sprawie przetwarzania danych osobowych oraz realizacji Państwa praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt:

e-mail: biuro@specto-kursy.pl

adres pocztowy: ul. Jantarowa 5/105, 20-582 Lublin.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej zbieramy dane w następujący sposób:

Newsletter

Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Państwa adres e-mail razem z darmowymi treściami, na które się Państwo zapiszecie. W każdej chwili jednak możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, pisząc na podany wyżej adres.

Kontakt

Informacje, które Państwo podajecie wysyłając do nas mail czy wiadomość zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie czy reklamację.

Dane jakie przetwarzam w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury uproszczonej (nazwa firmy, adres firmy, NIP).

Podczas Państwa aktywności na www zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki internetowej.

 

W jakim celu przetwarzam dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. Realizacji umowy o świadczenie usług między nami a Państwem lub zmierzające do jej podpisania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty, albo zaproponowania Państwu szkolenia lub w celu utrzymania i rozwijania z Państwem relacji biznesowych oraz w innych celach, które są naszym prawnie uzasadnionym interesem, np. niezbędne czynności w celu wykonania umowy z Państwem, zarządzanie, wewnętrzne raportowanie, analizy czy ocenę jakości naszych usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Weryfikacji tożsamości (osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 5. Ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

 

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, żeby dane przechowywane przeze nas były bezpieczne:

 • korzystamy z szyfrowania sprzętowego,
 • komunikacja między serwerem a Państwa komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer),
 • bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • szkolimy naszych pracowników i współpracowników i każdy, z kim podejmujemy współpracę, wie w jaki sposób zarządza się w naszej działalności danymi osobowymi, zapoznaje się z dokumentacją, stosowanymi przeze nas procedurami i jest zobowiązany do ich przestrzegania, a także zachowania w poufności danych, jeśli je przekazuje,
 • wybieramy takich współpracowników, którzy dają gwarancję przestrzegania przepisów
  o ochronie danych osobowych i wdrożyli u siebie odpowiednie zabezpieczenia.

 

Jak długo przetwarzane są Państwa dane?

Państwa dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • Gdy udzieliliście Państwo zgody (np. na darmowe treści czy newsletter) – do momentu jej cofnięcia lub jej ograniczenia.
 • W przypadku, gdy dane dotyczą zawartej między nami umowy (np. na szkolenie), to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy).
 • W celach podatkowych i sprawozdawczych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującym prawem.
 • Gdy skorzystacie Państwo z oferty naszych szkoleń na podstawie Państwa zgody przetwarzamy podstawowe dane osobowe Państwa dziecka, niezbędne w celu realizacji umowy między nami i zapewnienia mu bezpieczeństwa.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych, wówczas mogę je przetwarzać do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z któregoś z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@specto-kursy.pl

Kiedy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych przez nas narusza przepisy prawa, możecie Państwo skierować skargę do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym do realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, między innymi.: dostawcom usług informatycznych, np. agencjom marketingowym, firmom szkoleniowym, przewoźnikom oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz SPECTO Aneta Słomka, ul. Jantarowa 5/105, 20-582 Lublin, NIP 7132541222, na podstawie zawartych z nami umów.

Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z Administratorem z zobowiązaniem do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych, które im przekazujemy. Dane osobowe osób zadających pytania o szkolenia innych firm możemy przekazać tym firmom.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

 

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

W związku z prowadzoną przeze nas działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (choćby z narzędzi internetowych, np. Google), jednakże zawsze, zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawieramy z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO lub korzystamy z usług podmiotów, które dają gwarancję zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.