Kursy dla dzieci i Rodziców
 Troska o harmonijny i radosny rozwój dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

Kursy

 

    Każdy z naszych kursów koncentruje się wokół czterech wymiarów funkcjonowania człowieka:

–  poznawczy – związany jest z wiedzą, jej rozumieniem i zastosowaniem w praktyce, z umiejętnościami analizy i syntezy oraz umiejętnością ewaluacji;

–  afektywny – związany z emocjami, nastrojami, stanami uczuciowymi, z tym jak radzimy sobie z emocjami w swoim życiu;

–  behawioralny– łączy się z tym wszystkim, co związane jest z działaniem, zawiera w sobie między innymi funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, radzenie sobie z wymagającymi sytuacjami. Wynika bezpośrednio z wymiaru poznawczego i afektywnego;

–  twórczy – związany jest z poczuciem sprawstwa, przekonaniem, że ma się wpływ na otaczającą rzeczywistość, spojrzenie na świat w sposób indywidualny, niepowtarzalny, odwaga w wyrażaniu siebie, otwartość na świat, tworzenie czegoś nowego.

 

    Każdy nasz kurs rozwija i stymuluje wymienione obszary.  Mają one bezpośredni wpływ na jakość funkcjonowania człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Związane są między innymi z tym, jak postrzega on swoje możliwości, na ile wykorzystuje drzemiący w nim potencjał, jak funkcjonuje w zespole, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, jak radzi sobie z emocjami w życiu. Te cztery wymiary mają na siebie bezpośredni wpływ. Harmonijny rozwój człowieka zależy właśnie od odpowiedniej stymulacji tych czterech wymiarów.