Kursy dla dzieci i Rodziców
 Troska o harmonijny i radosny rozwój dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

BŁYSKOTLIWY UCZEŃ (klasa 0-1)

BŁYSKOTLIWY UCZEŃ (klasa 0-1)

 

Kurs dla dzieci Błyskotliwy Uczeń powstał z myślą o dzieciach, przygotowujących się do rozpoczęcia nauki szkolnej lub zaczynających ten etap w swoim życiu. Pierwszy rok szkoły podstawowej to wymagający okres w życiu każdego dziecka. Nowe wymagania, nowy nauczyciel, nowi koledzy i koleżanki, nieznane miejsce… Kurs ten kształtuje i rozwija umiejętności ułatwiające wejście w nowy, fascynujący świat nauki z radością, entuzjazmem i zaangażowaniem w poznawanie nowej rzeczywistości

Zajęcia przyjmują formę gry fabularnej. Dzieci wcielają się w role Agentów, uczestniczących w Ekspedycji Maskareny. Ich przewodnikiem jest pewien podróżnik o imieniu Bronimir. Otrzymał on w spadku skarb od swojego pradziadka Joachima. Czym jest ów skarb, co się znajduje w jego wnętrzu? Te informacje Bronimir zdradzi tylko wybranym osobom, które ukończą Ekspedycję Maskareny, a więc dotrą do wyznaczonego im celu, dzięki realizacji powierzonych im zadań.

KURS OBEJMUJE:

– KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH (SPECJALISTYCZNY TRENING Z KSIĄŻKĄ I WSKAŹNIKIEM ORAZ KOŚĆMI);

– ROZWIJANIE KONCENTRACJI;

– NAUKĘ EFEKTYWNEGO NOTOWANIA ZA POMOCĄ MAP MYŚLI I PIKTOGRAMÓW;

– TECHNIKI PAMIĘCIOWE;

– NAUKA KONSTRUKTYWNEGO RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI;

– ZDOBYWANIE WIEDZY OGÓLNEJ I SPECJALISTYCZNEJ;

– KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;

– EKSPERYMENTY NAUKOWE.

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU

Na każdych zajęciach dzieci biorą udział w specjalnie opracowanych zadaniach, które:

– kształtują i rozwijają kompetencje czytelnicze. Agenci uczestniczą w specjalistycznym treningu z książką i wskaźnikiem oraz z kośćmi, który usprawnia technikę czytania, między innymi poprzez wypracowywanie koordynacji oko – ręka, poszerzanie pola widzenia oraz jednostki informacyjnej. Wszystko to przekłada się na wzrost komfortu czytania oraz kształtowanie przekonania, że kontakt z książką to źródło nieskończonych przygód.

– rozwijają koncentrację. Umiejętność świadomej koncentracji na realizowanym zadaniu wpływa na poziom i dokładność jego wykonania. Nasi Agenci na każdych zajęciach wykonują ćwiczenia, mające na celu rozwijanie koncentracji. W związku z tym bawią się między innymi w „Agencika” (który kształtuje nie tylko uwagę, ale również orientację w przestrzeni oraz schemacie własnego ciała), wyszukują elementów tożsamych czy zapamiętują ułożenie przedmiotów w określonej kolejności.

– uczą efektywnego notowania za pomocą map myśli i piktogramów. Dzieci wykonują samodzielnie mapy myśli z wiedzy, którą wcześniej zdobyły na zajęciach. I tak robią między innymi mapę myśli na temat Maroka, Rosji czy zwierząt występujących w Arktyce. Posługują się również piktogramami, które pomagają na trwałe zapamiętać informacje. W związku z tym opracowują tą techniką wiersz czy informacje związane z Kenią. Odkrywają, że notowanie może być przyjemnością i zabawą.

– ćwiczą sprawne zapamiętywanie informacji za pomocą technik pamięciowych. Dobrze funkcjonująca pamięć umożliwia nam efektywne uczenie się. W związku z tym nasi Agenci poznają w praktyce techniki pamięciowe, które w przyjemny, humorystyczny sposób pozwalają im zapamiętać określone porcje informacji. W ten sposób kształtują przekonanie, że przyswajanie wiedzy wcale nie musi być nudne i monotonne, a wręcz przeciwnie, że może być cudowną zabawą. W związku z tym zapamiętujemy między innymi najbardziej charakterystyczne elementy Wielkiej Brytanii, Brazylii, składniki na ciasteczka czy rzeczy potrzebne do zrobienia eksperymentu.

– kształtują kompetencje konstruktywnego radzenie sobie z emocjami. Dzieci w ramach Kursu Błyskotliwy Uczeń przechodzą rozbudowany trening emocji. Swoją edukację zaczynają od etapu zdobywania informacji, dotyczących podstawowych emocji w życiu każdego człowieka. Następnie uczą się je rozpoznawać oraz monitorować ich pojawienie się w ciele, by w końcowym etapie ćwiczyć sposoby konstruktywnego ich wyrażania. Taki zwarty system pracy z emocjami procentuje znajomością swoich potrzeb, zaufaniem do siebie, wzrostem poczucia pewności, bezpieczeństwa i wiarą w siebie. Podnosi swoje kompetencje związane z porozumiewaniem się, ponieważ w jasny sposób potrafi mówić o swoich odczuciach i potrzebach. Tworzymy między innymi Pana Chichota czy Drzewo Smutku.

– pozwalają zdobyć wiedzę ogólną i specjalistyczną. Dzieci odbywają podróż po krajach wszystkich kontynentów. Poznają ich kulturę, zwyczaje, sztukę, życie codzienne czy upodobania kulinarne. Dowiadują się między innymi, jakie są zwyczaje w Grecji, zwiedzają Świątynię Szczurów w Indiach czy schronisko dla słoni w Kenii. Zapoznają się ze specyfiką twórczości Debussy’ego, Wagnera czy historią obrazu „Guernica” Picassa. Tak różnorodna tematyka pozwala na rozwijanie ciekawości poznawczej u dzieci i kształtowanie przekonania, że otaczający nas świat jest fascynujący.

– rozwijają i kształtują kompetencje społeczne, umożliwiające sprawne wejście i funkcjonowanie w grupie. W związku z tym dzieci uczą się wyrażania swoich potrzeb oraz rozumienia innych, budowania relacji na zasadzie „ja wygrywam, ty wygrywasz”, radzenia sobie z wygraną i porażką. Nabywają kompetencje niezbędne do budowania zespołu, rozwijają wewnętrzną motywację oraz uczą się samodzielnego podejmowania decyzji ze świadomością ich konsekwencji. Wykonują ćwiczenia z zakresu ekspozycji społecznej, która stanowi solidny wstęp do późniejszych umiejętności autoprezentacji. W związku z tym dzieci omawiają na forum grupy swoje prototypy robotów czy zostają mówcami na Krześle Wielkiego Mówcy.

– umożliwiają robienie eksperymentów naukowych, które nie tylko uczą myślenia przyczynowo-skutkowego, ale pozwalają doświadczyć, że wiedza teoretyczna, którą zdobywamy ma zastosowanie w praktyce. Agenci zbadają między innymi prawo grawitacji, siłę wyporu czy zjawisku magnetyzmu. Stworzymy własną Lawę Lamp oraz zbudujemy cząsteczki tlenu i dwutlenku węgla.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Kurs obejmuje:

  • 54 godziny zegarowe dla dzieci;
  • 6 godzin zegarowych zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
  • zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych;
  • rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.

Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań