Kursy dla dzieci i Rodziców
 Troska o harmonijny i radosny rozwój dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

AMBITNY MŁODY CZŁOWIEK (klasa 2)

AMBITNY MŁODY CZŁOWIEK (klasa 2)

 

Kurs Ambitny Młody Człowiek skierowany jest do dzieci w klasie drugiej. Dostarcza narzędzi potrzebnych do skutecznego radzenie sobie ze wzrastającymi wymaganiami szkolnymi oraz kształtuje kompetencje niezbędne do sprawnego funkcjonowania w grupie. Z jednej strony buduje solidne zaplecze narzędziowe, dzięki któremu dziecko poznaje efektywne metody uczenia się, a z drugiej poznaje wewnętrzny świat emocji i rozwija świadomość swojego potencjału.

Zajęcia przyjmują formę gry fabularnej. Dzieci zmierzają do poznania Tajemnicy Rodziny Gallów. Zanim jednak będą mogły to zrobić, czeka na nie mnóstwo zadań. Ich wykonanie pozwoli zdobyć im kolejne wskazówki, dzięki którym poznają szczegóły wydarzenia, które miało miejsce w Rodzinie Gallów.

KURS OBEJMUJE:

– SZYBKIE CZYTANIE (PRZYSPIESZENIE TEMPA CZYTANIA I PODNIESIENIE POZIOMU ZROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU);

– ZAPAMIĘTYWANIE INFORMACJI ZA POMOCĄ TECHNIK PAMIĘCIOWYCH;

– EFEKTYWNE NOTOWANIE ZA POMOCĄ MAP MYŚLI, METODY HIERARCHICZNEJ ORAZ PIKTOGRAMÓW;

– ZDOBYCIE WIEDZY Z RÓŻNYCH DZIEDZIN NAUKOWYCH;

– INTENSYWNY TRENING ROZPOZNAWANIA, NAZYWANIA I WYRAŻANIA EMOCJI W KONSTRUKTYWNY SPOSÓB;

– ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH;

– EKSPERYMENTY NAUKOWE.

SZCZEGÓŁOWY OPIS KURSU

Na uczestników kursu czekają specjalnie skonstruowane zadania, które:

przyspieszają tempo czytania oraz podnoszą poziom zrozumienia czytanego tekstu. Dzieci uczestniczą w specjalistycznym treningu z książką i wskaźnikiem oraz kośćmi. Dzięki niemu rozwijają i doskonalą swoją sprawność czytania. Dodatkowym atutem jest rozwój koncentracji, niezbędnej podczas przyswajania wiedzy.

uczą zapamiętywania konkretnych informacji za pomocą technik pamięciowych. Dzieci poznają i ćwiczą na kursie techniki pamięciowe, dzięki którym zapamiętują informacje omawiane na zajęciach, np. najbardziej charakterystyczne elementy Mezopotamii, tytuły obrazów Picassa oraz dzieł Szekspira, nazwy zwierząt chronionych w Polsce czy nazwy kwiatów tropikalnych. Doświadczają na sobie, że przyswajanie wiedzy jest wspaniałą przygodą i może odbywać się w atmosferze zabawy i radości.

uczą efektywnego notowania za pomocą map myśli, metody hierarchicznej oraz piktogramów. Podstawowym elementem sprawnego uczenia się, jest umiejętność segregowania informacji, ich zapisywania oraz zapamiętywania. Nawyk ten warto kształtować już od najmłodszych lat. W związku z tym uczestnicy kursu poznają w praktyce wspomniane wyżej trzy formy pracy z informacją, dzięki którym doświadczają ich skuteczności. Robią między innymi mapę myśli na temat funkcji płatów mózgu, rozpisują swoje pomysły na zmianę świata czy wynalazki Leonarda da Vinci. Metodą hierarchiczną rozpisują najważniejsze informacje związane, np. ze starożytnym Rzymem czy Indiami. A obydwie metody wzbogacają piktogramami, które zdecydowanie ułatwiają zapamiętywanie informacji.

– pozwalają zdobyć wiedzę z różnych dziedzin naukowych. Kurs został podzielony na trzy okresy, w obrębie których dzieci poznają określona wiedzę. Zaczynamy od podróży w przeszłość, podczas której omawiamy kilka starożytnych cywilizacji, między innymi starożytną Grecję, Rzym, Mezopotamię, Indie czy Egipt. Drugi etap związany jest z teraźniejszością. Tutaj uczestnicy kursu poznają sylwetki znanych osób (między innymi M.Skłodowska – Curie, A. Einstein, N. Tesla, L. Da Vinci, W. Sherborne, R. Laban, J. Goodall). Dowiadują się czego dokonali, czym się wyróżniali oraz jakie obszary życia wymagały od nich solidnej pracy nad sobą. Ostatni etap to przyszłość. Tu dzieci zdobywają wiedzę związaną z mózgiem i jego funkcjonowaniem: jak jest zbudowany, za co odpowiadają poszczególne płaty mózgu, dlaczego warto dbać o rozwój swojego potencjału. Podział na trzy etapy pozwala na zdobycie wiedzy, że przeszłość ma wpływ na naszą teraźniejszość, w której to my decydujemy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość.

– gwarantują intensywny trening rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji w konstruktywny sposób. Jego pierwszym etapem jest gromadzenie wiedzy dotyczącej życia emocjonalnego. Drugim rozpoznawanie sytuacji i oznak świadczących o pojawieniu się konkretnej emocji. Ostatnim kluczowym momentem będzie przetrenowanie kilkunastu sposobów konstruktywnego wyrażania swoich emocji. Dziecko podczas zajęć ma okazję poczuć i samodzielnie zdecydować, która forma reakcji jest dla niego najbardziej komfortowa. Dzięki takiej formie edukacji dziecko wypracowuje skuteczne nawyki radzenia sobie w wielu wymagających sytuacjach.

rozwijają kompetencje społeczne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w grupie. By młody człowiek czuł się swobodnie, a równocześnie umiał stawiać granice, potrzebna jest znajomość swoich mocnych stron, potencjału oraz poczucie sprawstwa. W związku z tym dzieci pracują na zajęciach z tak zwanym „Dziennikiem talentów”, który pozwala im na rozbudowanie świadomości swoich zasobów. Taka świadomość jest nieodzownym elementem w kształtowaniu przekonania „Poradzę sobie”. Nasi kursanci uczą się pracy w zespole, stawiania sobie celów, dążenia do ich realizacji, radzenia sobie z porażką oraz wygraną. Rozwijają umiejętności związane z samodzielnym podejmowaniem decyzji oraz dbaniem o rozwój swojego potencjału.

– umożliwiają wykonywanie eksperymentów naukowych, które rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, stawiania hipotez, ich weryfikacji oraz analizy. Na każdych zajęciach robimy z dziećmi doświadczenia, dzięki którym przekonują się, że świat chemii, fizyki czy przyrody jest czymś fascynującym i bezpośrednio łączy się z otaczającą nas rzeczywistością. W związku z tym badamy między innymi prawo Archimedesa, siłę tarcia, siłę odśrodkową czy gęstość cieczy.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Kurs obejmuje:

  • 54 godziny zegarowe dla dzieci;
  • 6 godzin zegarowych zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
  • zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych;
  • rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.

Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań.

Zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla dzieci w SPECTO Lublin