Kursy dla dzieci i Rodziców
 Troska o harmonijny i radosny rozwój dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

Kadra

GWARANTUJEMY PAŃSTWU WYKSZTAŁCONĄ KADRĘ Z DOŚWIADCZENIEM W PRACY Z DZIEĆMI.


OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA:

 

ANETA SŁOMKA

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Od 15 lat czerpię radość oraz satysfakcję w pracy z Dziećmi i Młodzieżą. Pracowałam jako trener i metodyk w firmie szkoleniowej, kierownik obozów dla dzieci i młodzieży oraz wychowawca w świetlicy.

 Zdobyte wykształcenie:

– Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej – studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza;

– Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej – studia magisterskie na kierunku Pedagogika;

– Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej – Studia Podyplomowe w zakresie Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

– Kurs kwalifikacyjny z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

– Warsztaty z zakresu komunikacji z dziećmi w oparciu o „Porozumienie bez przemocy”;

– Certyfikat trenera szybkiego czytania i technik pamięciowych;

– Warsztaty z zakresu Indywidualnych Wzorców Myślenia;

– Warsztaty z zakresu typologii MBTI;

– Kurs Instruktażowy dla Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży;

– Kurs Wychowawcy Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

    ALEKSANDRA MIECH

Posiadam wykształcenie psychologiczne i filozoficzne. Przygodę w pracy z Dziećmi rozpoczęłam 14 lat temu, pracując między innymi w świetlicy środowiskowej, hospicjum oraz jako trener i psycholog w firmie szkoleniowej.

Zdobyte wykształcenie:

– Katolicki Uniwersytet Lubelski – studia magisterskie na kierunku Filozofia teoretyczna;

– Katolicki Uniwersytet Lubelski – kurs pedagogiczny;

– Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej – studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność Psychologia kliniczna.

Ukończone szkolenia i warsztaty:

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach;

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną;

– Kurs integracji sensorycznej;

– Szkoła Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU- w trakcie szkolenia 4-letniego. szkolenia, z zaświadczeniem potwierdzającym możliwość prowadzenia terapii osób dorosłych w tym nurcie;

– Program edukacyjny – Przyjaciele Zippiego;

– Program Kid Skills – Metody Dam Radę! I jestem z Ciebie Dumny!

– Kurs Terapia Behawioralno-Poznawcza Dzieci i Młodzieży

– Udział w szkoleniu Metody aktywne w pracy z grupą;

– Kursu Instruktażowy dla Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży;

– Kurs Wychowawcy Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży;

– Warsztaty z zakresu Indywidualnych Wzorców Myślenia;

– Warsztaty z zakresu typologii MBTI;

– Kurs trenera szybkiego czytania i technik pamięciowych;

– Warsztat z zakresu komunikacji z dziećmi w oparciu o „Porozumienie bez przemocy”-

– Ukończenie kwalifikacyjnego warsztatu szkoleniowego z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

– Ukończenie kursu Kinezjologia edukacyjna -METODA DENNISONA – „Brain Gym”.

Łączy nas pasja w pracy z Dziećmi oraz marzenie, żeby każde Dziecko spotkało na swojej drodze życia dorosłego, który uwierzy w jego możliwości, zachwyci się drzemiącym w nim potencjałem i będzie je wspierał, żeby mogło w pełni rozwinąć skrzydła.

 

W tym miejscu chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim Pracodawcom, Rodzicom a przede wszystkim Dzieciom, których spotkałyśmy na dotychczasowej drodze, a którzy przyczynili się do naszego rozwoju. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!