Get Adobe Flash player
             Kursy dla Dzieci i Rodziców
Troska o harmonijny i radosny rozwój Dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

Kadra

GWARANTUJEMY PAŃSTWU WYKSZTAŁCONĄ KADRĘ Z DOŚWIADCZENIEM W PRACY Z DZIEĆMI.


OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA:

 

ANETA SŁOMKA

    Z wykształcenia jestem pedagogiem. Od 13 lat czerpię radość oraz satysfakcję w pracy z Dziećmi i Młodzieżą. Pracowałam jako trener i metodyk w firmie szkoleniowej, kierownik obozów dla dzieci i młodzieży oraz wychowawca w świetlicy.

 Zdobyte wykształcenie:

- Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej – studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza;

- Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej – studia magisterskie na kierunku Pedagogika;

- Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej – Studia Podyplomowe w zakresie Diagnoza i Terapia Dysleksji Rozwojowej.

    Ukończone szkolenia i warsztaty:

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

- Warsztaty z zakresu komunikacji z dziećmi w oparciu o „Porozumienie bez przemocy”;

- Certyfikat trenera szybkiego czytania i technik pamięciowych;

- Warsztaty z zakresu Indywidualnych Wzorców Myślenia;

- Warsztaty z zakresu typologii MBTI;

- Kurs Instruktażowy dla Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży;

- Kurs Wychowawcy Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

 

    ALEKSANDRA MIECH

    Posiadam wykształcenie psychologiczne i filozoficzne. Przygodę w pracy z Dziećmi rozpoczęłam 14 lat temu, pracując między innymi w świetlicy środowiskowej, hospicjum oraz jako trener i psycholog w firmie szkoleniowej.

    Zdobyte wykształcenie:

- Katolicki Uniwersytet Lubelski – studia magisterskie na kierunku Filozofia teoretyczna;

- Katolicki Uniwersytet Lubelski – kurs pedagogiczny;

- Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej – studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność Psychologia kliniczna.

    Ukończone szkolenia i warsztaty:

- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach;

- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z dzieckiem i rodziną;

- Kurs integracji sensorycznej;

- Szkoła Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU- w trakcie szkolenia 4-letniego. szkolenia, z zaświadczeniem potwierdzającym możliwość prowadzenia terapii osób dorosłych w tym nurcie;

- Program edukacyjny - Przyjaciele Zippiego;

- Program Kid Skills - Metody Dam Radę! I jestem z Ciebie Dumny!

- Kurs Terapia Behawioralno-Poznawcza Dzieci i Młodzieży

- Udział w szkoleniu Metody aktywne w pracy z grupą;

- Kursu Instruktażowy dla Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży;

- Kurs Wychowawcy Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży;

- Warsztaty z zakresu Indywidualnych Wzorców Myślenia;

- Warsztaty z zakresu typologii MBTI;

- Kurs trenera szybkiego czytania i technik pamięciowych;

- Warsztat z zakresu komunikacji z dziećmi w oparciu o „Porozumienie bez przemocy”-

- Ukończenie kwalifikacyjnego warsztatu szkoleniowego z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

- Ukończenie kursu Kinezjologia edukacyjna -METODA DENNISONA - "Brain Gym”.

 

OLGA LEMIESZEK

Swoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęłam od pełnienie funkcji menedżera grupy teatralnej tworzącej spektakle dla najmłodszych. Prowadziłam również zajęcia animacyjne, towarzyszące wydarzeniom kulturalnym. Jestem współzałożycielką Fundacji Klepisko, która zajmuje się między innymi prowadzeniem autorskich warsztatów psychoedukacyjnych i artystycznych. Pracuję z dziećmi, ponieważ czuję satysfakcję z możliwości wspierania ich rozwoju, wzmacniania pozytywnych postaw i zaszczepiania w dzieciach pasji.

Zdobyte wykształcenie:

-Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - Psychologia, specjalność Psychologia kliniczna z neuropsychologią;

Ukończone oraz prowadzone szkolenia i warsztaty:

- Centrum Kultury w Lublinie - prowadzenie zajęć animacyjnych dla najmłodszych odbiorców kultury i sztuki;

- Prowadzenie autorskich warsztatów kulturalnych z elementami psychoedukacji i artererapii w Fundacji Klepisko;

- Koordynowanie oraz współtworzenie projektów dedykowanych dzieciom i młodzieży w Pracowni Sztuczka;

- Prowadzenie warsztatów profilaktycznych, edukacyjnych i arteterapeutycznych;

-Warsztaty z zakresu „Porozumienia bez przemocy”;

-Szkolenie z zakresu Ruchu Rozwijającego Weronki Sherborne;

- Trening zastępowania agresji.

 

Łączy nas pasja w pracy z Dziećmi oraz marzenie, żeby każde Dziecko spotkało na swojej drodze życia dorosłego, który uwierzy w jego możliwości i zachwyci się drzemiącym w nim potencjałem.

 

W tym miejscu chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim Pracodawcom, Rodzicom a przede wszystkim Dzieciom, których spotkałyśmy na dotychczasowej drodze, a którzy przyczynili się do naszego rozwoju. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!