Get Adobe Flash player
             Kursy dla Dzieci i Rodziców
Troska o harmonijny i radosny rozwój Dziecka
         Nowoczesne metody motywowania

BYSTRY TRZYLATEK (WIEK 3 LATA)

KURS "BYSTRY TRZYLATEK" (wiek 3 lata)

Kurs „Bystry Trzylatek” stanowi cykl dwudziestu siedmiu spotkań dla dzieci, które spotykają się w stałych i kameralnych grupach, żeby w bezpiecznej, twórczej i radosnej atmosferze rozwijać swój ogromny potencjał oraz kształtować nowe kompetencje. Zajęcia skierowane są zarówno do przedszkolaków jaki i dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola, dzięki czemu mają okazję zdobyć swoje pierwsze doświadczenia adaptacyjne.

KURS OBEJMUJE

- stymulowanie ciekawości oraz naturalnej chęci uczenia się;

- rozwijanie intelektu, zdobywanie nowej wiedzy o świecie;

- naukę czytania poprzez zabawę;

- rozwijanie kompetencji matematycznych oraz logicznego myślenia;

- wykonywanie eksperymentów naukowych;

- stymulację umiejętności manualnych oraz koordynacji oko-ręka, co ma bezpośrednie przełożenie na naukę czytania;

- trening samodzielności, kształtowanie „przekonania poradzę sobie”;

- tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym dziecko poznaje reguły działania w grupie oraz uczy się samodzielnie działać w zespole;

- naukę rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie świadomości stanów emocjonalnych ludzi;

- budowanie poczucia własnej wartości, rozwój motywacji i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań.

 

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Kurs obejmuje:

- 27 godzin zegarowych dla dzieci;
- 2 godziny zegarowe zajęć dla Rodziców w Edukatorium Rodzica;
- zajęcia odbywają się w grupach 5-8 osobowych;
- rozkład zajęć dostosowany jest do kalendarza szkolnego.


Na pierwszych zajęciach przekazujemy do rąk Rodziców harmonogram spotkań.